PRISER

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning.

Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck. Bidraget är på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kronor vartannat år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre.Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

I vår prislistan kan du se priset för en viss behandling hos oss och det pris som din försäkringskasseersättning beräknas på, det så kallade referenspriset. Du får mer information av oss om vad som gäller just för din behandling.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i prislistan. Om du har fått ett kostnadsförslag gäller det i 3 månader. Ändringar i tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

Alla priser är angivna i svenska kronor.

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745
102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 695 695
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning
av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare
335 335
103j Akut eller kompletterande undersökning eller utredning
av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare.
Kvälls och helgtaxa.
500 335
105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat,
utförd av tandhygienist
545 545
107 Omfattande akut eller kompletterande… tandläkare 955 955
108 Utredning utförd av tandläkare 1 570 1 570
115 Konsultation, speciallist tandläkare 710 710
116 Konsultation, speciallist tandläkare, omfattande 1 185 1 185
121 Röntgenundersökning av enskild tand 40 40
122 Röntgenundersökning, delstatus 250 215
123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan 740 740
124 Panoramaröntgen 495 495
125 Röntgenundersökning, extraoral 470 470
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 000 900
141 Studiemodell, för behandlingsplanering 560 560
161 Salivsekretionsmätning 520 520
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 245 245
163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 1 415 1 415
Kod Sjukdomsförebyggande åtgärder Pris Referenspris
201 Information och instruktion vid risk för karies,
gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning
415 415
204 Profylaxskena, per skena 700 700
205 Fluorbehandling, professionell tandrengöring…undersökning 145 145
206 Fluorbehandling, professionell tandrengöring… 285 285
Kod Sjukdomsbehandlande åtgärder Pris Referenspris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 375 370
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 680 680
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1 485 1 485
301j Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling.
Kvälls och helgtaxa.
600 370
302j Sjukdomsbehandlande åtgärder. Kvälls och helgtaxa. 1000 680
303j Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling.
Kvälls och helgtaxa
2 100 1 485
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar 425 425
312 Uppföljande information 165 165
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 425 425
322 Stegvis exkavering 1 000 1 000
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom
eller peri-implantit, mindre omfattning
440 435
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom
eller peri-implantit, större omfattning
825 825
343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom
eller peri-implantit, särskilt tidskrävande behandling
1 210 1 210
362 Lustgassedering, per gång 755 755
Kod Kirurgiska åtgärder Pris Referenspris
401 Tanduttagning, en tand 820 820
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1 550 1 550
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 250 160
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad,
per operationstillfälle
2 790 2 785
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3 875 3 720
420 Implantat, per styck 2 155 2 155
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat,
ett implantat, per operationstillfälle
3 450 3 450
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik,
per operationstillfälle
1 385 1 385
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat,
två eller tre implantat, per operationstillfälle
4 695 4 695
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik,
per operationstillfälle
1 550 1 550
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat,
fler än tre implantat, per operationstillfälle
6 655 6 655
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik,
per operationstillfälle
2 060 2 060
427 Benaugmentation med egen benvävnad 4 640 4 640
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 6 225 6 225
429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle 3 580 3 580
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi 930 930
435 Avlägsande av ett implantat 820 820
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 160 160
Parodontalkirurgiska åtgärder
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller
vid peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle
1 855 1 855
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle 3 250 3 250
443 Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat,
per operationstillfälle
2 785 2 785
444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit visd sju tänder eller fler,
eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation,
per operationstillfälle
5 150 5 150
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimpantit vid fem implantat
eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
5 150 5 150
480 Kontroll av koagulation 290 290
Kod Rotbehandlingar Pris Referenspris
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3280 3280
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4500 3 670
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5500 4690
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6000 5230
521 Akut endodontisk behandling 750 700
522 Komplicerad kanallokalisation 750 695
523 Stiftborttagning 1 030 1 030
541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 165 3 165
Kod Bettfysiologiska åtgärder Pris Referenspris
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2 100 2 100
605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 330 3 330
Kod Reparativa åtgärder Pris Referenspris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 650 555
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 875 870
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 030 1 030
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 750 705
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 040 1 040
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 355 1 355
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 575 1 575
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 500 500
Kod Protetiska åtgärder Pris Referenspris
801 Laboratorieframställd krona 4 885 4 885
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 2 995 2 995
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 205 1 205
804 Hängande broled, per led 2 500 2 130
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1 650 1 650
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 520 3 520
807 Semipermanent krona/bro, per led 2 080 2 080
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 210 3 210
Reparativa åtgärder förknippade med tandburen protetik
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad 500 345
812 Broreparation 1 1 320 1 320
813 Broreparation 2 4090 4090
814 Broreparation 3 8 435 8 435
815 Sadelkrona 4 885 4 885
Avtagbar protetik
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 595 3 595
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 045 5 045
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 850 9 985
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona,
innerkrona eller attachments
10 995 10 535
826 Attachments, per styck, material 90 90
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 400 8 840
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 000 8 590
829 Immediatprotes 7 315 7 235
Reparation av avtagbar protes
831 Justering av avtagbar protes 375 325
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 250 1 155
833 Rebasering av protes 2 250 2 250
834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 1 885 1 885
835 Rebasering och lagning av protes 2 970 2 970
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3 725 3 725
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av
ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6 325 6 325
839 Inmontering av förankringselement 2 970 2 970
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 800 1 800
846 Skena för vertikal platsberedning 4 875 4 875
847 Klammerplåt 2 970 2 970
848 Betthöjning med fyllningsmaterial 480 480
Implantatprotetiska åtgärder
852 Implantatförankrad krona 8 000 7 745
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 200 2 130
854 Semipermanent krona/hängande led på implantat, per led 1 800 1 800
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 290 290
856 Långtidstemorär laboratorieframställd krona/hängande led på implantat, per led 1 070 1 070
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona
på implantat, per implantat
250 250
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 40 000 36 280
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 45 000 38 790
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat 50 000 41 380
864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke 35 000 32 710
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat 37 000 35 255
867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke 31 000 30 390
871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat 17 000 16 020
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat 20 000 17 970
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat 22 000 20 520
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat 2 860 2 860
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat 3 170 3 170
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 4 185 4 180
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat,implantatkomponenter och förankringselement 13 065 13 065
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 265 260
Reparation av implantat och implantatretinerad protetik
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1 000 1 000
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 2 870 2 870
883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 4 055 4 055
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattandetandteknikerinsats krävs 9 670 9 670
886 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 230 1 205
888 Fästskruv, per styck 165 165
889 Centrumskruv, per styck 590 575
890 Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel 6 600 6 515
Kod Utbytesåtgärder Pris Referenspris
921 Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning, fram eller hörntand 1 030 1 030
922 Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning, molar eller premolar 1 355 1 355
925 Utbytesåtgärd – operation, ett implantat 4 885 4 885
926 Utbytesåtgärd – implantatkrona 7 015 7 015
927 Utbytesåtgärd – implantatkrona, hängande led 9 145 9 145
928 Utbytesåtgärd – operation, ett implantat, tidigare åtgärd utförd 2 130 2 130
929 Utbytesåtgärd – implantatkrona, tidigare åtgärd utförd 4 885 4 855
930 Utbytesåtgärd – implantatkrona, hängande led, tidigare åtgärd utförd 7 015 7 015
931 Utbytesåtgärd –operation, tvåtandslucka 7 015 7 015
932 Utbytesåtgärd –två implantatkronor 7 015 7 015
933 Utbytesåtgärd –operation, tvåtandslucka, tidigare åtgärd utförd 4 260 4 260
934 Utbytesåtgärd –två implantatkronor,tidigare åtgärd utförd 4 885 4 885
Kod Uteblivande Pris Referenspris
UB01 Uteblivande tandläkare, Tidsdebitering, per timme 1 275
UB02 Uteblivande tandhygienist, Tidsdebitering, per timme 612
UB03 Uteblivande tandsköterska Tidsdebitering, per timme 510
UB04 Uteblivande barn, i organiserad vård som debiteras patienten 150

Garantin gäller inte vid följande tillfällen:
1. Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om
2. Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld
3. Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition.

På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i din mun. Du kan få en förteckning över vilka material som använts, om du ber om det.

Uteblivande från överenskommen tid kostar 1275 kronor per timme. Här utgår ingen tandvårdsersättning.
Kallelse för undersökning görs per kort, mail eller telefon efter överenskommelse.

Betalning sker efter varje behandlingstillfälle kontant eller med betalkort. Efter särskild överenskommelse kan betalning ske på faktura med bank- eller postgiro.

Prislistan gäller från 2014-03-01 och tills vidare. Privattandläkarna reserverar sig för eventuella fel. Källhänvisning: http://www.tlv.se/tandvard/referensprislista/


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol15/1y/q89s3se3jxet1l2/tandendentalvard.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399